Kijken

Je kent vast de plekjes in je buurt waar Gierzwaluwen ’s avonds vliegen of waar de Groenling zijn nasale lied zingt. Maar waar kun je nou die Blauwborst tegenkomen of een Nachtzwaluw horen?

Waar heb je in het voorjaar de meeste kans op de trek van zangvogels of steltlopers? Ons werkgebied herbergt een enorme verscheidenheid aan prachtige gebieden waar je van alles kunt ontdekken. We leggen je uit waar die gebieden liggen, hoe je er moet komen en wat de specialiteit van het gebied is.

Bestuderen

Vogels kijken is hartstikke leuk, maar bij tijd en wijlen ook erg ingewikkeld. Trekroepjes, jeugdkleden en allerlei determinatiekenmerken kunnen stevige kost zijn. Uiteraard besteden we op allerlei manieren aandacht aan het bestuderen van vogels, het determineren van soorten en het ontwikkelen van kennis. We organiseren excursies, lezingen en cursussen speciaal om je verder te helpen. Kijk voor alle lezingen en excursies op de activiteitenpagina.

Onderzoeken

Onderzoeken is van vitaal belang om vogels te kunnen beschermen. We brengen van alles in kaart. Watervogels worden geteld, Slaapplaatsen van de Grutto, Broedvogels en trekvogels worden op allerlei wijzen en plekken geïnventariseerd. We brengen in kaart wat en waar er geteld wordt.

Beschermen

Vogels en hun leefgebieden verdienen uiteraard bescherming. Daarom is er binnen de Vogelwerkgroep een afdeling Vogel- en natuurbescherming actief. Deze afdeling gaat in overleg met overheden, natuurorganisaties en projectontwikkelaars. Iedereen kan daarin een rol spelen. We kunnen allen de ogen en oren zijn…

Vlerk

Over ons

Al in 1977 werd de Vogelwerkgroep Arnhem opgericht. Eerst als zustervereniging van de KNNV en vanaf begin jaren 1980 als zelfstandige vereniging. Rondom Arnhem werd in de jaren 1980 al veel geteld en geïnventariseerd. Dit resulteerde in een groep mensen die met passie en betrokkenheid de vereniging op poten hebben gezet. Inmiddels is de werkgroep tot 300 leden uitgegroeid  tot één van de grotere vogelwerkgroepen van het land. Uiteraard gebeurt er tegenwoordig veel meer dan inventariseren alleen.

De basis blijven uiteraard vogels en hun habitat en de bescherming daarvan. Daarom zijn en blijven we bezig met natuurbescherming. Zo  zijn er samenwerkingsverdragen gesloten met natuurorganisaties, zijn we actief binnen het Groenforum van de gemeente Arnhem en wordt er voor onderzoek samengewerkt met SOVON.

Daarnaast organiseren we lezingen, excursies en cursussen waaraan leden, bijna altijd gratis, deel kunnen nemen. Zo is er een tweejaarlijkse cursus vogels kijken voor beginners, zijn er excursies naar binnen- en buitenlandse regio’s en wordt er bijna wekelijks een lezing georganiseerd. Zo proberen we de betrokkenheid en het draagvlak voor natuurbescherming te vergroten.

Nieuws

Agenda

Januari

5Jan08:30- 15:00Fietsexcursie Pannerdensch kanaal en omgeving

27Jan07:00- 19:00Dagexcursie Brouwersdam en omgeving

Februari

24Feb08:00- 10:00Vroege vogelzang op de Hemelse Berg

Maart

17Mar08:00- 10:00Vroege vogelzang Park Zypendaal Arnhem

Word lid of donateur!

Uiteraard brengt een lidmaatschap van de Vogelwerkgroep Arnhem e.o. vele voordelen met zich mee. Zo krijg je om te beginnen ons blad “Vlerk” 1 keer per kwartaal toegestuurd. Daarin staan alle nieuwtjes, wetenswaardigheden en onderzoeken vanuit de regio. Verder kun je altijd gratis mee op excursie (evt. benzine- en andere kosten worden wel hoofdelijk omgeslagen), kun je lezingen bijwonen en krijg je als eerste al het nieuws aangaande vogels en hun leefgebied in onze regio. Daarbij wordt je contributie gebruikt voor allerlei publicaties en projecten ten bate van vogels binnen ons werkgebied. Een lidmaatschap bedraagt een jaarlijkse bijdrage van €17,50. Via automatische incasso is dat €15,00. Donateurs betalen minimaal €17,50.

X