Weekendexcursie Zuidlaardermeer – Dannemeer – Dollard

Vertrek vrijdagochtend 9.30 uur vanaf Carpool Arnhem Noord A12/N784, Europaweg 25, Arnhem (bij ingang Rosendaelse golfclub)

Onderweg bezoek aan Diependal (Roodhalsfuut) en Fochteloërveen (vanuit kijktoren “7” zijn van tijd tot tijd Kraanvogels te zien. Ook Boomvalken en mogelijk een Slangenarend).

Eind van de middag aankomst op Natuurvriendenhuis De Hondsrug, Duinweg 6 ,Noordlaren

Zaterdagochtend een vroege wandeling in het Noordlaarderbos. Na het ontbijt een fietstocht naar de Oostpolder, de Onnenpolder en verder rond het Zuidlaardermeer. Onderweg diverse uitkijktorens en punten. Het hele gebied is bekend vanwege de broedende Zwarte stern, Witvleugel- en Witwangstern. Diverse rietvogel soorten, steltlopers, en Roerdomp. Ook kans op de Zeearend, die er sinds kort broedt. Eind van de middag terug en s’avonds dineren in de Lanteern in Noordlaren.

Zondagochtend na het ontbijt met de auto naar het Dannemeer bij Schildwolde. Het Dannemeer is een tussen 2010 en 2014 aangelegd meer en veenmoeras in de voormalige gemeente Slochteren. Het gebied is nog zeer jong en nog in ontwikkeling. Dankzij dit pionierstadium, is het gebied nu al bekend vanwege de vele soorten, die al waargenomen zijn. Ondermeer een groot aantal steltlopers, waaronder de Kemphaan, Zwarte ruiter, Steltkluut en verschillende strandlopers. Ook waargenomen zijn de Geoorde fuut, Roodhalsfuut, Purperreiger, Porseleinhoen, Grauwe kiekendief, Visarend en Zeearend. Dwars door het moeras gebied ligt het “Knuppelpad”, een houten vlonderpad van 750 meter.

Zeer aanbevolen de volgende site (http://www.wilcovanderlaanfotografie.nl/het-dannemeer-en-zijn-bezoekers/) te bezoeken voor een verdere kennismaking met het gebied.

De volgende locatie is Polder Breebaart aan de zuidkant van de Dollard, een recentelijk ontwikkeld natuurgebied net ten oosten van Termunten. In deze voormalige polder, waar het getij is terug gebracht, kunnen we overtijende steltlopers bekijken. In het korte bestaan van deze polder zijn er al meerdere bijzondere soorten waargenomen, zoals Breedbekstrandloper, Gestreepte strandloper, Roodhalsgans, Witvleugelstern, Grauwe franjepoot, Zwarte ooievaar en Zeearend.

De excursie eindigt bij de Kiekkaaste, de enige buitendijkse vogelkijkhut van Nederland. Hier hebben we een goed zicht op de slikvelden van de Dollard, bij Nieuw Statenzijl. Hier wordt de Grauwe Kiekendief regelmatig waargenomen. Verder grote groepen Zwarte ruiter en andere steltlopers. Kans op de Baardman, Blauwborst, Rietzanger, Wulpen en veel Brandganzen. We wandelen door een paar honderd meter rietvelden naar de vogelkijkhut. De planning is bij opkomend tij bij de hut te zijn. Het is hoogtij om 16:45.

De verwachte terugkomst in Arnhem is rond 7 uur s’avonds.

Praktische informatie

Aanmelden voor de excursie:  Via de web site:  www.vogelwerkgroeparnhem.nl/activiteiten

Het is belangrijk om je op tijd aan te melden (graag binnen twee weken) en een reservering voor de overnachtingen te maken bij de Hondsrug.

Overnachten is mogelijk in het natuurvriendenhuis en op het natuurkampeerterrein. Er zijn aparte tarieven voor NIVON leden en bezoekers met een groene kampeerkaart.

Zie voor kosten om te overnachten de pagina “Tarieven 2019 Natuurvriendenhuis de Hondsrug” op de website (https://dehondsrug.nivon.nl). Zie ook de pagina om te reserveren. Wat betreft de maaltijden gaan we er vanuit, dat iedereen daar zelf voor zorgt. Wel gaan we zaterdagavond samen eten in Noordlaren (zie boven).

Deelnemers, die geen fiets bij zich hebben kunnen vrijdagmiddag een fiets huren in Zuidlaren voor de fietstocht op zaterdag. Geef dit ook aan bij de aanmelding. We kunnen kijken hoeveel fietsen we zelf mee kunnen nemen en hoeveel we er moeten huren. We kunnen dat van te voren regelen met fietsverhuur bedrijven in Zuid Laren.

Jullie kunnen mij bereiken met vragen via e-mail: bosman.maarten@gmail.com of via 0624450954

 

X