Belangenstrijd Velperwaarden. Natuur versus recreatie

Gepubliceerd: 13 juli 2019

Als vogelliefhebbers hopen we natuurlijk op rijk begroeide gebieden die geschikt zijn voor vogels. De Velperwaarden zijn inmiddels op de schop gegaan. Maar ook daar is het lastig natuurbelangen te laten prevaleren. Dick van Dorp en Ruud Reddingius berichten.

Lees hun ingezonden stukken hier.

X