Broedvogelverslag park Lingezegen in 2013

Gepubliceerd: 11 november 2015

Gebied: Deelgebieden Waterrijk oost en west, Landbouwland en kassen Bergerden

Telling: BMP, Broedvogelmonitoring.

Gemeente: Arnhem, Nijmegen.

Opdrachtgever: VWG arnhem e.o., VWG Nijmegen.

Auteurs: Marc de Bont, Marc van Roomen.

Trefwoorden: Lingezegen, Weidevogels.

Bekijk hier het rapport

X