Besluitvorming windmolens op de Koningspleij

Wat is er tot nu toe gebeurd?

21-1-2021
Bouw van windturbines in de Kleefswaard 2021.
Windturbines-KleefseWaard-bouw-2021

 

13 februari 2019
Uitspraak Raad van State inzake het beroep van onder meer VWG Arnhem e.o. (zie tekst onder 29 december 2017): beroep ongegrond.

In geding was de verlening van een omgevingsvergunning door de provincie Gelderland voor de bouw van vier windturbines door V.O.F. Windpark Koningspleij. VWG Arnhem beargumenteerde dat het windpark negatieve gevolgen heeft voor beschermde vogelsoorten als de Wulp en voerde aan dat de ontheffing derhalve een overtreding is van de Wet Natuurbescherming en afbreuk doet aan het Natura 2000-gebied Rijntakken. De raad heeft echter, evenals de provincie, de bevindingen en adviezen van Bureau Waardenburg gevolgd en de beroepsgronden verworpen.

27 maart 2018
Zienswijze Vogelwerkgroep Arnhem mbt onderzoek STaB
Zienswijze-op-het-Stab

 

Vijf artikelen over tellingen van wulpen op slaapplaatsen in de regio Arnhem in de Vlerk

Denters T. 1984. Wulpentellingen. Vlerk 1(2): 49-53
Klaassen O. 1998. Slapende Wulpen Numenius arquata onder de rook van Arnhem. Vlerk 15(4): 124-127
Klaassen O. 1999. De Wulpenslaapplaats rond de IJsselkop bij Arnhem. Steltlopers 1999: 15-23
Van Dorp, D. 2016. Dynamiek in het gebruik van slapplaatsen door wulpen tussen 2013-2016: implicaties voor ruimtelijke ontwikkelingen in de regio Arnhem. De Vlerk 2016(4).
Van Dorp, D. 2014. Fascinatie voor slapende Wulpen in de regio Arnhem. Vlerk 31(3): 125-130


29 december 2017
Bezwaar tegen de ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming inzake V.O.F. Windpark Koningspleij

VWG Arnhem e.o. heeft een bezwaar gestuurd naar het College van Gedeputeerden Staten van Provincie Gelderland tegen de ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming inzake V.O.F. Windpark.
Dit bezwaar is doorgestuurd naar de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State.


10 september 2017
Bezwaar tegen omgevingsvergunning en bestemmingsplan van de gemeente Arnhem

VWG Arnhem e.o. heeft een bezwaar gestuurd naar het College van B&W van de gemeente Arnhem betreffende de vergunning die is verleend
voor het ontwerpbestemmingsplan “Windpark en zonneveld Koningspleij Noord” en de omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van de windturbines op de Koningspleij.


26 juni 2016
Inspraak Politieke Maandag

Presentatie van de inspraak door de VWG Arnhem e.o. op de Politieke Maandag 26 juni 2017 n.a.v. het te nemen besluit over de windturbineplannen Kleefse Waard – Koningspleij


26 juni 2016
Red de Wulp

Crowdfundingsactie voor een korte film over de mogelijke gevolgen van de windturbineplannen voor de Wulp in de regio Arnhem.

Red de Wulp!

Beste leden van Vogelwerkgroep Arnhem e.o.
Zoals jullie weten zijn er plannen om op de Koningspleij-Noord langs de Pleijroute vier windturbines te plaatsen.

Wat hebben wij in de afgelopen weken gedaan?

Alco van der Marel heeft twee maal ingesproken bij de vergaderingen van de raadscommissie van de gemeente Arnhem.
Wij hebben de raadsleden uitgenodigd en aan sommigen ter plaatse bij de Hondsbroekse Pleij de situatie uitgelegd.
Wethouder Haga heeft geen Wulpen gezien, omdat de plas was dichtgevroren. Het laat zien hoe grillig de natuur kan zijn.
We hebben verder een filmpje gemaakt en dit breed verspreid.

Hoe kunt u helpen?

De kosten van het filmpje bedroegen 900,- euro. Inmiddels hebben wij aan giften ruim 300,- euro ontvangen.
De VWG Arnhem legt 300,- euro bij vanuit de begroting. We komen dus nog tekort.
Ook voor mogelijke procedures en/of contra-expertise is geld nodig!
Doe dus a.u.b. mee en geef gul voor de actie Red de Wulp in Arnhem!
Als u vragen of opmerkingen heeft dan horen wij dat graag.

Stuur dan een email naar voorzitter -et- vogelwerkgroeparnhem.nl.
In de bijlagen schetsen wij nogmaals de problematiek.

Met vriendelijke groet,
Dick van Dorp
Alco v.d. Marel
Vogelwerkgroep Arnhem e.o.


16 oktober 2016
Reactie passende beoordeling BuWa versie 12 oktober

VWG Arnhem e.o. heeft een reactie gestuurd op het rapport Effecten van Windpark Koningspleij op beschermde gebieden. de Passende Beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.
BuWa-rapportnummer: 16-092 door Gyimesi, A. & C. Heunks


12 januari 2015
Visie Vogelwerkgroep Arnhem e.o. op de windturbineplannen Kleefse Waard – Koningspleij

VWG Arnhem e.o. heeft een visie gestuurd naar de gemeenteraad van Arnhem n.a.v. het Startdocument MER bestemmingsplan Kleefse Waard en Koningspleij Noord.
Dossiers:


13 februari 2019
Uitspraak Raad van State inzake de verlening door de Provincie Gelderland van een omgevingsvergunning aan V.O.F. Windpark Koningspleij
RaadvState-Uitspraak-Koningspleij-windmolens

20 november 2017
Vergunning / ontheffing wet natuurbescherming windpark Koningspleij noord

https://www.vogelwerkgroeparnhem.nl/documenten/prb-2017-5365-Wnb-windpark-20112017.pdf


15 november 2017
Zienswijze Vogelwerkgroep Arnhem mbt Windpark Koningspleij noord

https://www.vogelwerkgroeparnhem.nl/documenten/Zienswijzennota-Windpark-Koningspleij-15112017.pdf


15 november 2017
Besluit wet natuurbescherming van gedeputeerde staten van Gelderland.

https://www.vogelwerkgroeparnhem.nl/documenten/Besluit-vergunning-ontheffing-Windpark-Koningspleij-15112017.pdf

Dossiers

 

20 november 2017 
Vergunning / ontheffing wet natuurbescherming windpark Koningspleij noord

https://www.vogelwerkgroeparnhem.nl/documenten/prb-2017-5365-Wnb-windpark-20112017.pdf


15 november 2017
Zienswijze Vogelwerkgroep Arnhem mbt Windpark Koningspleij noord

https://www.vogelwerkgroeparnhem.nl/documenten/Zienswijzennota-Windpark-Koningspleij-15112017.pdf


15 november 2017
Besluit wet natuurbescherming van gedeputeerde staten van Gelderland.

https://www.vogelwerkgroeparnhem.nl/documenten/Besluit-vergunning-ontheffing-Windpark-Koningspleij-15112017.pdf

X

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten