Previous Page  26 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26 / 48 Next Page
Page Background

- 24 -

Fenologie 2018: weinig vroege vogels Vlerk 36/1 | Maart 2019 |

Figuur 1. Afwijking van de gemiddelde temperatuur

in 2018 ten opzichte van het langjarig gemiddelde

in Leuvenheim. En meer dan 2 graden is véél!

Fenologie 2018: weinig vroege vogels

Samenvatting

Ondanks een warm tot zeer warm voorjaar

zijn er weinig echt vroege waarnemingen van

de trekvogels gemeld. Verschillende soorten

kunnen zeer uiteenlopende patronen

laten zien over de 39 jaar dat we fenologie

verzamelen, enkele hiervan zijn uitgewerkt

en vergeleken.

De mijlpaal van 15.000 waarnemingen is

gepasseerd, op naar het jubileumjaar!

Het weer in 2018

Zachte winter met alleen een koude periode

eind februari-begin maart. Hierna volgt een

extreem zachte lente, maar met meerdere

perioden met minder gunstige windrich-

tingen voor de trek.

Januari:

zeer zacht met in tweede helft

westelijke stromingen en opvallend hoge

temperaturen.

Februari:

koude maand, vooral in tweede

helft met in De Bilt 23 vorstdagen en in

Leuvenheim 18. Veel oostenwind en in

het noorden eind van de maand tot 15cm

sneeuw. De vorst dringt tot diep in Zuid-

Europa door.

Maart:

over het geheel koud, maar wisselend

zachte en koude perioden. Zuidstromingen

van 10-15 maart, maar daarna draait de wind

weer naar de koude oosthoek. Veel tegen-

wind voor trekvogels.

April:

Zeer zachte en zeer natte maand met

wisselende, overwegend zuidwestenwinden.

Na de eerste week wordt het opvallend

warm.

Mei:

Recordwarm! Tweede helft van de

maand staat ongunstige wind uit noord en

noordoost.

Juni:

opnieuw zeer warm. Tot half juni

oostelijke stromingen. (Bron: KNMI en eigen

waarnemingen)

De oogst van dit jaar

De 22 deelnemers verzamelen samen 595

waarnemingen. Na aftrek van dubbele

waarnemingen, winterbeesten en gegevens

na de datumgrens blijven er 545 over. En dat

is mooi hoog en vergelijkbaar met de laatste

jaren. We houden nog steeds goed vol, want

het totaal aantal verwerkte gegevens komt

hiermee op 15.033 in 39 jaar!

De inzenders

Zes man (sorry dames, doe er wat aan….)

zitten veel in het veld en verzamelen 40 of

meer soorten op hun lijst. Dick van Dorp en

Marcel Ruijs missen beiden maar één van de