Previous Page  27 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 48 Next Page
Page Background

Vlerk 36/1 | Maart 2019 | Fenologie 2018, weinig vroege vogels

- 25 -

45 soorten. In de (onbedoelde!) wedstrijd wie

de meeste ‘allereerste van een soort’ heeft

gezien scoren twee andere vaste inzenders

het hoogst en daarbij wel een dame: Greta

van Hoorn en Erik Lam met 10 stuks.

Dit zijn alle inzenders op alfabetische

volgorde, met tussen haakjes het aantal

soorten waarvan zij of hij een allereerste

waarneming instuurt: Andre van der Aa (6);

Jettie van Assendelft; Luc Berris (3); Vincent

de Boer (5); Piet Bus (1); Bob Coenen (5);

Hans van den Dool (2); Dick van Dorp (6);

Juliëtte Gribnau; Abel Gyimesi (1); Maarten

Hageman; Greta van Hoorn (10); Erik

Lam (10); Anneke Louwe Kooijmans; Jos

Pilzecker; Marcel Ruijs (6); Jan Schoppers;

Herman Slot; Henk Tamerius (2); Cor de

Vaan; Roy Verhoef (5); Egbert Vrieling.

Iedereen bedankt!!!

De vroegste vogels

Dit jaar wordt bij maar zes soorten de eerste

vogel opvallend vroeg gezien/gehoord.

Vergeleken met 2017 (liefst 14) en het

langjarig gemiddelde van 9,6 echt laag dus.

Blijkbaar zijn de echte voorlopers onderweg

gestrand in zandstormen in de Sahara,

hardnekkige tegenwind of opgehouden

in Zuid-Europa! Dat past ook bij het hoge

aantal soorten waarvan twee of zelfs drie

waarnemers de eerste op dezelfde datum

melden: 12 van de 45 soorten, waaronder

vooral kleine zangertjes. Alleen de

allereerste Groenpootruiter is recordvroeg,

passend in zijn sterke trend naar vroeger

aankomen (zie verderop).

Weinig vroege soorten en dus is het logisch

dat van relatief veel soorten de eerste juist

erg laat aankomt: 6 tegen 3.7 gemiddeld.

Naast de notoire laatkomers door (te) weinig

ingezonden waarnemingen, betreft het dit

jaar ook Boompieper en Fitis.

Figuur 2. Aantal waarnemingen in 1980-2018 met

trendlijn

Figuur 3. Verdeling van het aantal soorten met een vroege, normale en late eerste aankomstdatum, in 2018

(links) en het gemiddelde over de periode 1998-2017.