Previous Page  29 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 29 / 48 Next Page
Page Background

Vlerk 36/1 | Maart 2019 | Fenologie 2018, weinig vroege vogels

- 27 -

De Gierzwaluw laat een heel ander beeld zien,

is een soort van kleine marges. Je ziet (op een

enkele uitschieter in de eerste jaren na) maar

een kleine spreiding bij de aankomst van

eerste vogels: maximaal 25 dagen, normaal

zelfs maar 10. De gemiddelde datum valt

precies in de laatste week van april. Ook zit

er tussen de beide trendlijnen maar een dag

of negen. Als de omstandigheden een beetje

gunstig zijn, gaan alle Gierzwaluwen blijkbaar

samen op stap en zijn er weinig avonturiers

die vooruitgaan.

De trendlijnen lopen ook hier vrijwel

evenwijdig, maar in tegenstelling tot het

beeld bij de Gekraagde Roodstaart is er een

lichte vervroeging voor allebei over de 39 jaar.

Zowel de eerste vogels als de massa arriveren

een dag of vijf vroeger dan in de jaren 80.

In het Jaar van de Huiszwaluw mag die

grafiek natuurlijk niet ontbreken.

Die geeft weer een heel ander beeld. Hierbij

dalen de beide trendlijnen ook, maar de

eerste datum vervroegt duidelijk sneller.

Gaat de gemiddelde datum, net als bij de

Gierzwaluw, met een dag of vijf naar voren,

de eerste aankomst doet dat met een

dubbele snelheid van tien dagen. Verder valt

op dat de Huiszwaluw in zijn geheel flink

varieert over de jaren, óók in de gemiddelde

aankomst (maximaal 18 dagen verschil).

Blijkbaar reageert de Huiszwaluw vooral op

gunstige of ongunstige omstandigheden

en heeft ‘ie niet het ‘dwangmatige’ van de

Gierzwaluw, die altijd rond dezelfde datum

aankomt en maar één broedsel grootbrengt,

terwijl de Huiszwaluw er dikwijls twee heeft.

Als laatste in de serie staat het opvallende

plaatje van de Groenpootruiter. Net als bij

Figuur 4. Eerste waarneming (blauw) en gemiddelde

datum (rood) van de Gekraagde Roodstaart

70

80

90

100

110

120

130

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

dagnummer

Figuur 5. Eerste waarneming (blauw) en gemiddelde

datum (rood) van de Gierzwaluw

70

80

90

100

110

120

130

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

dagnummer

Figuur 6. Eerste waarneming (blauw) en gemiddelde

datum (rood) van de Huiszwaluw

70

80

90

100

110

120

130

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

dagnummer

70

80

90

100

110

120

130

91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17

dagnummer

Groenpootruiter

Figuur 7. Eerste waarneming (blauw) en gemiddelde

datum (rood) van de Groenpootruiter