Previous Page  30 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 30 / 48 Next Page
Page Background

- 28 -

Fenologie 2018, weinig vroege vogels Vlerk 36/1 | Maart 2019 |

Foto: Rob Zweers

Tabel 2. Fenologie 2018

gem. eerste

= gemiddelde eerste datum

gem. mediaan

= gemiddelde mediane datum

mediaan

= mediane datum (gem. aankomst): datum waarop 50% van de gegevens binnen is

N

= aantal waarnemingen

VWA-site

= aantal dagen verschil met vroegste waarneming op de VWA-site

/Waarneming.nl

6-mrt V of 6-mrt L = opvallend vroege resp. late datum (buiten de standaarddeviatie)

6-mrt V of 6-mrt L of 12= nieuw ‘record

de Huiszwaluw is de variatie per jaar over

beide lijnen vrij groot. Alleen vindt hier een

soort aardverschuiving naar een vroegere

aankomst plaats in zijn trekgedrag. Tussen

1992 en 2018 daalt de trendlijn van de eerste

datum bijna drie weken! Daardoor liggen de

eerste waarnemingen breed verspreid tussen

6 maart en 24 april! Ook de aankomst van de

grote massa verschuift duidelijk naar voren

met een dag of tien.

2019 is het veertigste jaar!

Dit fenologie-onderzoek is een project van

grote aantallen en volhouden. In 2018

passeerden we de magische grens van

15.000 waarnemingen en in 2019 bereiken

we mijlpaal van het 40-jarige jubileum.

Hulde aan de deelnemers in al die jaren, dat

Beflijster

06-apr

Bontbekplevier

11-mrt

Bonte strandloper

06-mrt

Bruine kiekendief

12-jan

Buidelmees

19-apr

Draaihals

09-apr

Engelse kwikstaart

05-apr

Grauwe klauwier

07-mei

Kemphaan

03-jan

Kluut

30-jan

Kwartel

06-mei

Kwartelkoning

10-mei

Lepelaar

09-feb

Nachtzwaluw

05-mei

Noordse kwikstaart

22-apr

Regenwulp

02-apr

Rode wouw

28-jan

Snor

09-apr

Visarend

30-mrt

Woudaap

28-apr

Zwarte wouw

24-mrt

Groenpootruiter

‘80-’17 ‘80-’10

2018

soort

eerste

datum

gem.

eerste

gem.

mediaan

eerste

mediaan aantal

verschil

VWG-site

Zomertaling

27-feb 19-mrt

04-apr

30-mrt

09-apr

10

-19

Wespendief

28-mrt

23-apr

02-mei

11-mei L

15-mei L

3

-4

Boomvalk

01-mrt

11-apr

26-apr

21-apr L

26-apr

8

-14

Scholekster

(1-jan)

20-jan

01-mrt

5-jan/19-feb 25-2/11-3

10

-3

Kleine Plevier

03-mrt

24-mrt

13-apr

12-mrt

30-mrt

13

-3

Grutto

27-jan 19-feb

06-mrt

4-mrt (2x) L 09-mrt

13

0

Tabel 1. Eerste waarneming van een aantal andere

soorten uit

Waarneming.nl

in 2018 (bron: Ronald

Stolk admin

Waarneming.nl

)

zijn op dit moment maar liefst 119 verschil-

lende waarnemers geweest!!! Laten we dit

jubileumjaar knallend vieren met een berg

ingezonden lijsten…Doe je mee?

Jos Pilzecker