Previous Page  10 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 44 Next Page
Page Background

- 94 -

Bijeneters in Nederland Vlerk 37/3 | November 2020 |

Foto: Fokko Erhart

Bijeneter in vlucht

Bijeneters in Nederland

Wie en wat is de Werkgroep Bijeneters

Nederland?

Naast mijn vaste werk als

ecoloog bij BTL Advies en meerdere

vrijwilligerswerkfuncties, waaronder

bestuurslid Bescherming en Onderzoek bij

de VWG Arnhem, ben ik samen met ander

hoofdlid (Hilbert Folkerts) het ‘gezicht’ van

de Werkgroep Bijeneters Nederland. Sinds

2011 bestaat de Werkgroep Bijeneters

Nederland. Vanaf 2011 houden we dan ook

de aantalsontwikkeling van de Bijeneter in

Nederland bij. Daarbij geven wij advies aan

organisaties, geven wij lezingen en doen

wij onderzoek naar de broedgevallen in

Nederland (voedselecologie, broedbiotoop,

aantal nestjongen etc.). Hierbij krijgen wij

hulp van meerdere vaste contactpersonen in

de (voormalige) broedgebieden.

Zo langzamerhand is de Bijeneter in

Nederland als broedvogel niet meer weg te

denken. Sinds het eerste broedgeval in 1964

in Heythuysen (Limburg) staat de huidige

Nederlandse teller op 77 (geregistreerde)

broedgevallen. Sinds 2010 broedt de soort

jaarlijks in Nederland. Komt de Bijeneter in

2020 weer tot broeden dan mag de soort

tot de vaste broedvogels van Nederland

gerekend worden. Dit artikel is in grote

lijnen een samenvatting van het eerder

gepubliceerde jaarverslag (2019) van de

Werkgroep Bijeneters Nederland. Het gehele

jaarverslag is terug te lezen op website van

de Werkgroep Bijeneters Nederland (

www.

bijeneters.nl

). In het artikel wordt eveneens de

situatie van de Bijeneter in ons werkgebied

kort uitgelicht.