Previous Page  12 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 44 Next Page
Page Background

- 96 -

Bijeneters in Nederland Vlerk 37/3 | November 2020 |

Foto: Matthias Koster

Eén van de broedlocaties van de Bijeneter

met ruimtegebrek, want het gebruiken van

dezelfde nestholte is alleen vastgesteld in

grote kolonies.

In de maand mei vindt de eileg plaats

en starten de vogels met broeden. Vanaf

eind juni kunnen voedselvluchten naar de

nestjongen worden verwacht. Dit bleek ook

in 2019 te kloppen. Op 6 juli is kortstondig

door mij als lid van de Werkgroep Bijeneters

Nederland een veldbezoek uitgevoerd

aan één van de twee broedlocaties. Op de

locatie bleken 2 exemplaren rond te hangen

die druk bezig waren met voedselvluchten

naar verschillende nesten. Beide broedparen

hebben hier succesvol gebroed.

Naast deze locatie bevindt zich op enkele

honderden meters een andere broedlocatie.

Hier kwam een ander broedpaar succesvol

tot broeden. Deze derde broedlocatie

bevindt zich buiten dit gebied. Ook hier zijn

twee broedparen succesvol geweest. Beide

broedlocaties worden door de Bijeneters

al sinds 2010 gebruikt als broedlocatie. Bij

beide locaties zijn per nest 3-4 nestjongen

uitgevlogen.

Met deze 5 succesvolle broedgevallen

komt het totaal aantal broedparen dus nu

uit op 77 broedparen. Met 5 broedparen

gaat 2019, vergeleken met de laatste 3

voorgaande jaren, de boeken in als een

gemiddeld jaar. Aan het topjaar 2015 (12

broedparen) komen we nog lang niet aan.

Vanwege het feit dat de zowel Nederlandse

als Duitse vogels enkele dagen na het

uitvliegen van de nestjongen zich verza-

melen voor de najaarstrek, wordt dit als 1

populatie gezien.