Previous Page  2 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 44 Next Page
Page Background

Vl

er

k

V

ler

k

Redactie

Redactieadres

Vormgeving

Voorzitter

Penningmeester

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuursadviseur

Ledenadministratie

Contributie

Losse nummers

Website

Webmaster

Druk

Foto omslag

© Foto’s

Vlerk is een uitgave van de Vogelwerkgroep Arnhem en omstreken en verschijnt vier-

maal per jaar. De vereniging is opgericht 10 maart 1982 met als doel de bestudering

en bescherming van in het wild levende vogels. Het werkgebied ligt rondom Arnhem

en beslaat het gebied tussen Zutphen, Spijk, Elst en Hoenderloo.

Jeannette Weijers, Bas van Balen, Herman Boesveld, Jan Schoppers en Bert Jager

Jeannette Weijers,

Vlerk@vogelwerkgroeparnhem.nl

Fokko Erhart,

fokko@wildernisfoto.nl

Herman Boesveld, 06-25 407 522,

voorzitter@vogelwerkgroeparnhem.nl

Henk Tamerius,

penningmeester@vogelwerkgroeparnhem.nl

Matthias Koster,

bescherming@vogelwerkgroeparnhem.nl

Matthias Koster, onderzoek@vogelwerkgroeparnhem.n

Jelle Aalders,

educatie@vogelwerkgroeparnhem.nl

Ruud Redingius,

wibrandus@gmail.com

Henk Tamerius, 026 84 85 409,

ledenadministratie@vogelwerkgroeparnhem.nl

Digitale Vlerk € 20,- per jaar (€17,50 indien per machtiging betaald)

Papieren Vlerk € 25,- per jaar (€ 22,50 indien per machtiging betaald)

Donateurs per jaar: € 20,- voor een digitale Vlerk en € 25,- voor een papieren Vlerk

Bankrekening NL35 INGB 0003 9834 71 t.n.v. Vogelwerkgroep Arnhem e.o. te Arnhem.

Te bestellen door €4,00 over te maken o.v.v. “jaargang/nummer”.

www.vogelwerkgroeparnhem.nl

Jorick van de Westeringh,

webmaster@vogelwerkgroeparnhem.nl

Repro, Pro Persona, Wolfheze. Oplage: 245

Mannetje Wilde Eend Foto: Fokko Erhart

Op geen enkele wijze mogen foto’s uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of

openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie

en/of andere rechthebbenden.

KopijsluitingsdatumVlerk 2020/4:

15 november 2020

37

/3 2020