Previous Page  4 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 44 Next Page
Page Background

- 88 -

Van het bestuur Vlerk 37/3 | November 2020 |

Van het bestuur

Als je de kranten leest, zijn we best een

klagerig volkje (geworden), maar over één

ding hoor je ons niet: het weer. Prachtig

voorjaar, prachtige zomer en prachtig

najaar (vandaag 22 sept.), zijn we op weg

naar een subtropisch klimaat? Corona

gijzelt de wereld nog steeds, Trump

lokt een emigratiegolf van verstandige

mensen naar Canada en Europa uit en

benoemt mensen roomser dan de paus

en in het boek “Wat op het spel staat” van

Philipp Blom stelt hij, dat mensen in 2120

zich afvragen hoe de mensen uit 2020 “het

hebben kunnen laten gebeuren”. Wij dus.

En de vogels? Zij vliegen van oost naar

west, in ons geval van noord naar zuid,

de grote vogeltrek is weer begonnen en

hoeveel we vandaag ook niet weten, we

hebben wèl de zekerheid, dat de vogels

volgend jaar weer terugkeren, vaak zelfs

naar dezelfde plek (in Frankrijk is de

“chasse à la glu”, de lijmstok, verboden!!).

Ik hoop, dat de Oeverzwaluwen niet naar

dezelfde plek terugkeren, maar nu eens

ons sterrenhotel in park Lingezegen

zullen bezoeken. In park Sonsbeek naast

de Molenplaats hebben we een tweede

vogelhotel geplaatst, een huiszwaluwentil.

Dat heeft volgend jaar ook nog nesten

vrij. En de vogelwerkgroep Arnhem dan?

Hoe staat die ervoor? Nou om te beginnen

weerhoudt corona ons van samenkomen

in een Algemene Ledenvergadering, maar

daar valt wel overheen te komen. De Vlerk

houdt jullie optimaal op de hoogte. De

excursiewerkgroep heeft zelfs de draad

weer opgepakt, hulde.

Wat de Vlerk betreft: er komen grote

veranderingen aan. Onze opmaakredac-

teur gaat ons verlaten en we moesten dus

op zoek naar andere wegen en die hebben

we gevonden. Vanaf 2021 zal de Vlerk in

A4-formaat verschijnen en dan zijn de

grafieken, kaartjes en staafdiagrammen

tenminste goed leesbaar in groter formaat

en komen de foto’s ook beter tot hun

recht. Tot zover het goede nieuws. Omdat

de Vogelwerkgroep Arnhem e.o. ook

volop te maken heeft met een trend in

het verenigingsleven van sport en hobby:

“het wordt steeds moeilijker vrijwilligers

te vinden”, staat elders in deze Vlerk een

advertentie. Als die niets oplevert, zal

2021 een verarming van het werkgroep-

aanbod betekenen. We wachten het af.

Najaar en winter...”rustige” jaargetijden

voor vogelaars, maar niet minder interes-

sant. Trek erop uit en geniet van de vogels,

die niet vertrokken zijn of erbij gekomen

zijn. Meer dan in welk jaar ook heb ik

gehoord “wat is ons eigen land toch mooi”,

een corona-bijkomstigheid. Wij vogelaars

wisten dat allang. Geniet ervan!

Herman Boesveld

Voorzitter