Previous Page  6 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 44 Next Page
Page Background

- 90 -

Nachtzwaluwen ratelen in de regen Vlerk 37/3 | November 2020 |

Foto: Mark Zekhuis

Nachtzwaluwen ratelen in de regen:

Verslag van Nachtzwaluwexcursies in juni 2020

Sinds de jaren negentig organiseert

de Vogelwerkgroep excursies naar de

Nachtzwaluwen op de Veluwezoom. Het

Klungelbos was in die tijd de hoofdbestem-

ming. Dat was één van de bolwerken in ons

werkgebied en de Veluwezoom als geheel

telde toen circa 60 broedparen. Inmiddels

is het aantal broedparen opgelopen tot

230-240. Nog voor de eeuwwisseling is het

jaarlijkse excursiedoel verlegd naar het

Herikhuizerveld. In de reeks van excursies

was er een onderbreking in 2001, het jaar

van de MKZ-crisis. Dit jaar leek het er op dat

vanwege de Covid-crisis de nachtzwaluw-

excursie ook niet door zou kunnen gaan.

Gelukkig pakte dat toch anders uit.

Na een (te) lange excursierust heeft de

werkgroep aangekondigd om weer samen

op pad te gaan. In kleine groepen vanwege

de te respecteren onderlinge afstand

en in meerdere excursies verdeeld over

verschillende routes. Hiermee hebben

we het te verwachten aantal deelnemers

een kans geboden om mee te gaan. Door

op de verschillende dagen andere routes

te lopen hebben we zo veel als mogelijk

voorkomen dat verstoring van broedvogels

zou optreden.

De eerste avond is de groep, na een korte

introductie over de Nachtzwaluw, via de

vijvers naar het uitzichtpunt bij boerderij

Nachtzwaluw op grove den