Previous Page  7 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 44 Next Page
Page Background

Vlerk 37/3 | November 2020 | Nachtzwaluwen ratelen in de regen

- 91 -

Foto: Wout Egging

Onderweg werden veel boompiepers gezien

Herikhuizen vertrokken. Onderweg veel

Boompiepers en Roodborsttapuiten, later

ook veel zwijnen en Zanglijsters en enkele

reeën, Grote Bonte Spechten en Boomkle-

vers. Toen naar de heide waar de eerste

Nachtzwaluwen ratelden. We hoorden ook

twee Geelgorzen tegen elkaar op zingen.

In totaal werden er drie verschillende

ratelende Nachtzwaluwen gehoord.

Bijzonder dat ze o.a. in de oude eiken

zaten. We hebben zowel mannetjes als

vrouwtjes zien vliegen, vleugelgeklapper

en contactroepen gehoord. Later zijn

ook Dwerg- en wat grotere vleermuizen

gezien. Terug, nabij de parkeerplaats, als

klap op de vuurpijl ratelde nog een vierde

Nachtzwaluw!

Tijdens de tweede avond is de traditionele

route gelopen langs Herikhuizen,

Kraaijenberg en naar de Posbank. Vooral

veel activiteit van Nachtzwaluwen bij de

Posbank. Daar veel geratel, gevlieg en

vleugelgeklapper. Een aantal keren hebben

we ze goed kunnen zien. Klapstuk was het

exemplaar dat pal boven ons hoofd in een

boom langs de Schietbergseweg zat te

ratelen en daar zelfs te zien was. De vogel

liet zich niet storen. Een andere krent in de

pap van deze avond was de Kleine Bonte

Specht in de laan bij Herikhuizen, prachtig

en langdurig te zien naast een Grote Bonte

Specht. Ook zagen we heel veel zwijnen,

ook op korte afstand, een Gladde Slang

bovenaan het pad naar de Posbank en een

groep van 12 Kramsvogels.

Voor de derde avond waren er op het laatste

moment nog twee afzeggingen, dus heeft

de excursieleider de overbuurman uit zijn

stoel geplukt, want anders werd het wel een

heel klein groepje. En hij werd niet teleurge-

steld. Tijdens de aanlooproute werd er heel

veel wild gezien op weg naar het wildob-

servatiepunt: wel 60 zwijnen, en wat reeën.

Verder veel zang van algemene soorten en

een paar Zwarte Roodstaarten op de ruïne.

Toen de Posbank over. Onderweg hebben

we vier Edelherten en een Roodborsttapuit

gezien en we hoorden een Geelgors. Maar

ook al snel het geratel van de Nachtzwa-

luwen. We hebben er onderweg wel zes heel

goed gezien, waaronder één die vlak boven

ons hoofd cirkelde. De witte vleugelvlekken

waren mooi zichtbaar. Ook waren er veel

vleermuizen. Toen snel teruggelopen want

er kwam een enorme bui aan, maar we

redden het op tijd.