Previous Page  8 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 44 Next Page
Page Background

- 92 -

Nachtzwaluwen ratelen in de regen Vlerk 37/3 | November 2020 |

Droog zijn we vertrokken via de bult

achter de manege. Het uitzicht op de

weilanden is normaal gesproken goed voor

zwaluwen en lijsterachtigen. Maar vanwege

aanhoudende droogte was het dit keer erg

stil, op een zingende Zanglijster na. Na het

oversteken van de Schietbergseweg ging

het richting Koepel de Kaap. Bij de grote

eikenbomen hebben we nog de nesten van

de Eikenprocessierups bewonderd (op meer

dan 1,5 meter afstand) en Roodborsttapuit,

Boompieper en reeën gezien en gehoord.

Een reebok liet zijn typische blaffende geluid

horen. Onderweg is een tijdje gewacht op de

eerste ratels. Ondertussen heb ik wat verteld

over de wijze van foerageren op nachtvlin-

ders en de trek van de Nachtzwaluw naar het

gebied ten zuiden van het regenwoud van

de Congo in Afrika. De zachte miezerregen

werd met extra wind heviger. Eenmaal boven

op de Beekhuizenseweg zijn we nog even

richting Lappendeken gelopen voor de

zwijnen. Daar liep een groep van zeker 10

beesten, jong en oud.

Terug naar de Nachtzwaluwen. De regen

zette door, maar eenmaal op weg naar ‘t

Theehuis werden verschillende Nachtzwa-

luwen goed gehoord: ze ratelen dus ook

in de regen. Tijdens onze afdaling via de

Schietbergseweg hoorden we verschillende

exemplaren ratelen en kwiek-kwieken. Helaas

geen zichtwaarnemingen.

Tijdens de laatste excursie via Koepel de Kaap

werden Boompiepers, Roodborsttapuiten,

Kneu, Ree, veel Zanglijsters en Merels tegen

de schemer waargenomen.Vanaf Koepel de

Kaap nog even richting Lappendeken naar

een plek waar de zwijnen tamelijk dichtbij

de weg liepen. Terug richting de Posbank

en gewacht met uitzicht op ’t open veld.

Ongeveer 20 minuten na zonsondergang

begon de eerste Nachtzwaluw te ratelen.

Verderop hoorden we er meer en zagen we

er twee vliegen. Ze bleven maar zingen. We

liepen langzaam en zwijgend verder tot bij

het grote parkeerterrein, waar we ze van

beide kanten hoorden. Onderweg ook stil

gestaan onder een boom als paraplu en ook

toen bleven de Nachtzwaluwen doorgaan

met ratelen. Langs de hele route naar

beneden hoorden we er steeds wel 1 of 2.

De eerste week met drie excursies zat het

qua weer meer mee dan in de tweede

week met regelmatige regen, maar er zijn

altijd Nachtzwaluwen waargenomen. De

ervaringen van de 24 deelnemers waren alle

zeer positief. Als excursieleiders, we waren

met vijf verschillende personen, hebben we

de kleine groepen als zeer prettig ervaren.

Het is te overwegen om deze vorm vaker toe

te passen.

Dit verslag is samengesteld door onder-

getekende met behulp van de inbreng

van de excursieleiders Hans van den Dool,

Annemiek Demon, Greta van Hoorn en Henk

Ruissen.

Cor de Vaan

Literatuur

Vogel R. & Sierdsema H. 2020. Broedvogels op

de Zuidoost-Veluwe in 2019. Vlerk 37 (2) 44-57.

https://www.bto.org/our-science/topics/tracking/

tracking-studies/nightjars

Sierdsema H. 2008. Nachtzwaluw Caprimulgus

europaeus. Pp 187-189 in: Vogelwerkgroep

Arnhem e.o. 2008. Vogels van de Veluwezoom,

25 jaar onderzoek aan vogels in hun leefgebied