Previous Page  9 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 44 Next Page
Page Background

Vlerk 37/3 | November 2020 | Huiszwaluwtil Sonsbeek

- 93 -

Foto: Bert Jager

Huiszwaluwtil in Sonsbeek

Huiszwaluwtil Sonsbeek

Al ruim anderhalf jaar geleden heeft

Matthias Koster, regio-coördinator

van het Sovon en bestuurslid van de

Vogelwerkgroep Arnhem e.o. het initiatief

genomen om bij de Gemeente Arnhem

de mogelijkheid tot het plaatsen van een

huiszwaluwentil in Sonsbeek aan te kaarten.

De aanleiding daartoe is het feit dat de

huiszwaluwen-kolonie in en om Sonsbeek

weliswaar stabiel blijft en zich zelfs wat

uitbreidt, maar dat de broedsuccessen toch

onder spanning staan. Huiseigenaren die

tegen het park aan wonen gaan steeds

meer maatregelen nemen om, vanwege de

overlast, nestvorming tegen de gevels te

voorkomen. De vogels verplaatsen daarom

hun domicilie voortdurend en dat komt de

rust en stabiliteit binnen de kolonie niet ten

goede.

Het heeft dus wel wat voorbereidingstijd

gekost, maar op 27 mei 2020 is de, door

Vogelwerkgroep Arnhem e.o. bekostigde,

huiszwaluwentil aan de gemeente

overhandigd en geplaatst. Helaas niet op

de gewenste plek: een plaatsje recht in

het zicht vanaf de weg zou voor de dieren

makkelijk herkenbaar zijn. Maar toch.

Hij staat er fier te pronken en hoewel de

vogels hun luxe onderkomen het afgelopen

seizoen nog niet hebben ontdekt, hoopt

iedereen uiteraard op volledige bewoning

medio 2021.

Vogelwerkgroep Arnhem e.o. hoopt met

deze actie de gemeente Arnhem een extra

prikkel te geven om wat meer aandacht

te schenken aan de stedelijke natuur en

natuur-inclusief bouwen intensiever te

ondersteunen.

Redactie Vlerk n.a.v. interview met

Matthias Koster op 5 Oktober 2020